TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ


ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN

 TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto [Sisu-säätiö sr] kotisivulla [www.sisu-säätiö.fi] Y-tunnus [3244229-2] paikassa [Äänekoski] käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Asianajotoimisto Sisu-säätiö sr:n  yhteystiedot :

Asianajotoimisto Sisu-säätiö sr:n

Lönnrotinkatu 1 A 10

44100 Äänekoski

Asianajotoimisto Sisu-säätiö sr:n on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Sisu-säätiö:n Y-tunnus on [3244229-2].

Asianajotoimisto Sisu-säätiö:n asianajaja on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajan käyttämä "asianajaja" -ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Sisu-säätiö:n asianajaja valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi


Sisu-säätiö:n vakiosopimusehdot sisältäen takuuehdot ja sopimusehdon toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta lainsäädännöstä.

Asianajotoimisto Sisu-säätiö:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot :

Pohjola Vakuutus Oy

Y-tunnus : 1458359-3

Gebhardinaukio 1

00101 Helsinki

PL 440

00013 OP

https://www.op.fi/

Asiakaspalvelu ma-pe 8-16

+358 (0)100 05151